A l’entrada de La Torre de les Maçanes hi ha dos exemplars d’àlbers blancs de notables dimensions

Estos són anomenats “arbres blancs del pont” per la gent del poble que els consideren com un senyal d’identitat a causa de l’edat amb què compten. Presenten una àmplia copa de 23 m d’envergadura en un d’ells i també una gran altura (22 m).

Encara que no arriben a aconseguir les dimensions que establix la Llei per a quedar protegit de forma genèrica, sí que constituïxen part del patrimoni arbori de La Torre de les Maçanes presentant un alt valor paisatgístic i recreatiu per als seus ciutadans. De l’exemplar de majors dimensions s’ha inclòs aquesta fitxa identificativa.


Mapa dels Àlbers blancs del Pont de La Torre de les Maçanes