Ginebre de port arbóri amb una soca grossa per les dimensions habituals de l’espècie

El seu cóp presenta diverses branques seques a causa de danys ocasionats per l’acumulación de la neu. Degut a açó han aparegut diversos brots (xupladors) en la base de la soca.


Mapa del Ginebre de Mitja Orella de La Torre de les Maçanes