En la placeta de l’esglèsia trobem dos exemplars d’Ulmus minor de mitjana grandària

El sòl està pavimentat i s’ha dotat als dos arbres d’un xicotet escocell. Els dos són de característiques semblants en tant que aspecte i dimensions. De l’exemplar de major talla s’ha inclòs una fitxa descriptiva que es mostra més avant.

Presenten un fust recte que es ramifica en un cóp ample. A causa del xicotet tamany d’aquesta plaça les branques arriben fins a les fasanes dels edificis pròxims, per la qual cosa el creixement dels seus cóps es veurà limitat en el futur.

Els oms eren antigament arbres típics que es trobaven en moltes places dels pobles. A causa de la grafiosis la majoria d’ells han desaparegut. Aquests dos exemplars han de ser considerats com una raresa que s’han pogut salvar d’aquesta malaltia, per tant s’han de prendre’s les mesures oportunes per a la seua conservació.


Mapa dels Oms de la Plaça de l’Església de La Torre de les Maçanes