El recorbat del la seua soca li conferix un alt valor paisatgístic

És l’arbre més vell del terme municipal segons els seus veïns.


Mapa del Pi del Pla Verd de La Torre de les Maçanes