Pi blanc de soca molt grossa i amb fust que es ramifica en tres branques principals. Presenta un cóp ample i dens

Aquest arbre queda protegit per la LLEI 4/2006, de 19 de maig, de patrimoni arbori monumental, segons el seu article 4 (Protecció genèrica) al presentar un diàmetre de copa de 25 m.


Mapa del Pi dels Arrendaors de La Torre de les Maçanes