Al límit del terme municipal de La Torre de les Maçanes amb Relleu, hi ha un barranc anomenat “Barranc de la Zurca” en el que a causa de les condicions d’ombria es desenvolupa una vegetació d’alt valor paisatgístic

Entre les espècies que la componen, destaca per la seua singularitat una arbreda de roures xicotets que se situa a la vessant. Està formada per 8 exemplars dels quals, del de majors dimensions s’ha elaborat la corresponent fitxa descriptiva que es mostra a continuació.

A més de roures xicotets es poden veure altres espècies d’interès com són freixes, alzines, alborços, llorers bords, espantallops, etc. Per la seua gran diversitat botànica aquest xicotet racó podria ser protegit mitjançant la creació d’una microrreserva botànica.

També haurien de prendre’s avui en dia les mesures oportunes perquè aquesta zona no siga destruïda per un incendi forestal.


Mapa dels Roures de Nofre de La Torre de les Maçanes