En el carrer del Calvari hi ha una alineació de ciprers antics els exemplars vells s’han anat reposant per altres més joves conforme s’assecaven

Estan plantats a un costat del carrer 23 exemplars nous i 12 vells. Els primers tenen una altura de fins a 7 m. els segons de fins a 13. L’exemplar de majors dimensions té 108 cm de perímetre de tronc a l’altura normal i 4 m de diàmetre del cóp. Aquests arbres (els vells) es troben en una segona fila darrere dels nous. Pel carrer del calvari s’accedix al cementeri.


Mapa dels Xiprers del Calvari de La Torre de les Maçanes