Col·labora amb Greenpeace!

Treballem en Boscos

Els boscos primaris són enormes extensions de boscos que encara no s’han explotat comercialment. Només ocupen una quarta part de la superfície forestal mundial. La resta ha estat desboscat, degradat o fragmentat per l’activitat humana.

  • Ja ha desaparegut més d’un 80% dels boscos primaris.
  • Cada any desapareix una superfície de bosc equivalent a Portugal.
  • Milers d’espècies animals i vegetals veuen perillar el seu hàbitat.
  • 20 milions de persones veuen perillar la seua llar.
  • La desforestació tropical provoca gairebé 1/5 de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
  • Els boscos tropicals són un matalàs contra el canvi climàtic.
  • Els nostres polítics poden canviar la situació.