Camins Rurals de La Torre de les Maçanes

Cartells informatius de la ruta proposada, per instal·lar en els extrems de cada camí rural.