S’ha presentat denúncia davant Fiscalia contra el Director General d’Energia per tràfic d’influències per consanguinitat.

La construcció dels parcs eòlics del Comtat es va adjudicar a l’empresa Guadalaviar, que va presentar un estudi d’impacte ambiental elaborat per l’empresa Green Planet, l’administradora única de la qual és germana del Director General d’Energia.

Nota de premsa. El Comtat, 15 d’octubre de 2008

Logo Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat ha presentat davant la Fiscalia d’Alacant un ampli informe de denúncia contra En Antonio Cejalvo Lapeña, Director General d’Energia, per no haver-se abstingut en el procediment d’adjudicació i desenvolupament del Pla Eòlic de la Zona 14, a pesar de donar-se el cas que va
ser una germana seua qui va dirigir l’Estudi d’Impacte Ambiental d’aquesta zona eòlica, a més de ser administradora única de l’empresa que ho va elaborar (Green Planet).

A més, s’ha denunciat que utilitzant el seu càrrec, ha influït en l’agilització del procediment administratiu evitant que l’Estudi d’Impacte Ambiental d’aquest projecte haguera hagut d’ampliar-se o repetir-se, a pesar de l’existència d’una Recomanació efectuada en aquest sentit per el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

En les dates de l’adjudicació, 2002-2003, En Antonio Cejalvo era el Cap del Servei d’Energia de la Conselleria d’Indústria. Més tard va ser nomenat Director de l’Agència Valenciana d’Energia i posteriorment Director General d’Energia, càrrecs que ocupa en l’actualitat.

El Pla especial de la zona eòlica 14 està encara pendent de la seua aprovació provisional i de la Declaració d’Impacte Ambiental, així com de la resposta a les al·legacions presentades contra aquest Pla especial i contra l’estudi d’impacte ambiental.

Des d’aquests dos llocs directius que ocupa, En Antonio Cejalvo ha exercit i exerceix funcions de direcció i control sobre tot allò relacionat amb el Pla Eòlic i, per tant, va influir en l’adjudicació a la promotora de la zona 14 que va presentar un Estudi d’Impacte Ambiental realitzat per l’empresa Green Planet,
l’administradora única de la qual és la seua germana, Na Dolores Cejalvo. A més, el Sr. Antonio Cejalvo gaudeix d’un paper decisori sobre l’Aprovació provisional del Pla especial de la zona eòlica 14 i sobre la remissió de l’Estudi d’Impacte Ambiental a la Conselleria de Medi Ambient perquè se li atorgue la seua Declaració d’Impacte Ambiental favorable.

Els delictes denunciats per la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat són els de “Tràfic d’influències” (article 428 del Codi Penal) i el “de Negociacions i
activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l’exercici de la seua funció” (article 439 del Codi Penal). També se li acusa de “Delictes contra les
Institucions de l’Estat” (article 502 del Codi Penal) per dilatar l’enviament de documentació i enviar informació falsa i incompleta al Síndic de Greuges per a protegir els interessos econòmics de l’empresa de la seua germana.

La Coordinadora considera que aquesta última irregularitat denunciada ja té la suficient importància perquè haja de ser retirat aquest projecte eòlic del Comtat i siguen exigides les responsabilitats oportunes als causants de totes les irregularitats comeses en el Pla Eòlic.

Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat. Web: www.zona14.org