Estat del Toll del Brull en l’any 2009

Estat del Toll del Brull en l’any 2007

Brul Viu!

El passat dia 20 de maig la Caixa del Mediterrani (CAM) va fer entrega de les ajudes de voluntariat medi ambiental dins del seu programa VOLCAM

El Rentonar va ser una de les entitats que van rebre aquesta ajuda, que permetrà poder dur a terme el “Projecte de restauració de l’ espai degradat del Toll del Brull’.

Fa anys que pensem dur a terme aquest projecte de regeneració, però ara que el proses de degradació és molt acusat hem decidit actuar.

Presentem una síntesi del projecte perquè s’ entenga que volem fer:

Breu resum del projecte

Regeneració d’una zona coneguda i apreciada per tota la nostra comunitat, coneguda com El Brull. Per la seua proximitat al poble i albergar el pas del riu, era un paratge emblemàtic molt freqüentat. Amb el pas del temps, i per diversos esdeveniments ocorreguts, la zona ha patit un deteriorament progressiu, canviant el seu aspecte, sent hui desconegut aquest agradable espai. (Desforestació del bosc de ribera, avingudes, abocaments incontrolats…)

Ens proposem restaurar l’ entorn desaparegut, i per a això pensem realitzar:

  • Neteja de l’entorn de fems i residus no degradables arrossegats pel riu, principalment.
  • Neteja de esbarzerars i mala herba, que impedeixen l’ accés a determinades zones, respectant plantes, arbusts i matolls propis del lloc i la vegetació pròpia de la ribera.
  • Reforestació de la zona amb arbusts i arbres propis d’ aquest lloc.

Cal tindre en compte que estem parlant d’ un barranc amb la vegetació típica del bosc mediterrani (pins, ginebre, romer…) pel que passa un riu, aportant la vegetació que aquest comporta.(xops, juncs,….).

Una vegada regenerat aquest espai, pensem desenvolupar diverses activitats a l’ aire lliure, enfocades a conscienciació i voluntariat mediambiental (cursos, xarrades, anàlisi de la flora i la fauna, etc).

És també un espai en què es pretén organitzar visites guiades i/o desenvolupar determinades activitats de conscienciació mediambiental.

I per descomptat intentar que “Els Tolls del Brull’ torne a ser un lloc de referència, tant per als habitants del poble com per als seus visitants.

Problemàtica ambiental

Fa uns anys (2000-2001) es va fer una prospecció a la recerca d’ aigua per a poder urbanitzar en terrenys confrontants, i es va estar perforant un pou durant més d’ un any, sense que la recerca tinguera èxit. Resultat d’ aquesta acció es van abocar una grandíssima quantitat de fangs que van anar lliscant-se per la vall, fins a arribar al riu, agreujant seriosament la situació de la zona que volem restaurar, ja que aquests fangs van afectar seriosament la vegetació de la zona, igual que ho va fer assecant arbres fruiters i espatllant la collita de les poques hortes d’ explotació minifundista que es continuen treballant.

A posteriori una tala d’ arbres va agreujar més la situació. A la tala li arbres, li va seguir, com és lògic, una gran crescuda d’ esbarzerars i matolls, que fan intransitable la zona. Fa poc de temps es va desplomar la formació calcària que s’ havia format en la cascada que ve a caure al toll d’aigua (ple ja de fang), conegut com “El Toll del Brull”.

Creiem que una actuació per part de socis del grup, enfocada a la regeneració i aprofitament d’ aquesta zona, és possible, amb els mitjans necessaris, i que ajudaria realment a restablir l equilibri natural perdut.

Divulgar la regeneració d’aquesta zona, és també important perquè és un lloc apreciat per habitants i visitants que sens dubte ho tornaran a visitar, i hem d’ aprofitar ocasions com aquesta per a despertar la sensibilitat i consciència medi ambiental dels ciutadans.

Mostrem una comparativa en fotos realitzades l’any 2007 i com es troba actualment aquesta zona del riu.

Agrairem tota ajuda prestada per organismes oficials o particulars sensibilitzats pel projecte.