Vista des de la serra Martina

Penyes de Roset

Anima’t i acompanya’ns

7 de novembre, dissabte

Font de Nutxes – Font de Vivens – Font de Nutxes

Descripció: PR-V 112.

Enllaç: Xixona – Vivens – Xixona. A FEMECV.

Lloc i hora d’encontre: 8 del matí a l’olivera de la plaça.

Anima’t i acompanya’ns