Al·legacions contra l’hotel de la Font Roja

El 7 d’abril es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana l’anunci de la Conselleria de Medi Ambient pel qual s’inicia la informació pública de la sol·licitud d’autorització ambiental integrada i declaració d’impacte ambiental de l’hotel que es pretén construir en l’àrea del santuari de la Font Roja, en el cor del Parc Natural.

Ens sembla molt important que es presenten a la Conselleria de Medi Ambient moltes al·legacions contra aquest projecte.

Per això, hem preparat 10 al·legacions, cadascuna basada en un motiu diferent d’oposició a la construcció de l’hotel.

Què et demanem?

  • Que et descarregues les al·legacions (en format de text o en pdf) i les imprimisques.
  • Que afegisques les teues dades en les 10 al·legacions i les signes.
  • Que ens les faces arribar abans del dijous 13 de maig (en el document s’indiquen els llocs on presentar-les).

Costa molt poca faena i és important.Col·labora, en defensa de la Font Roja!

Presenta les teues al·legacions contra l’hotel!

Assemblea de la Campanya La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural!