Who is Who – Quien es Quien

Fa poc més de 60 anys, una brutal pràctica d’extermini humà va constituir un dels fets millor documentats de la història: Who is Who – Quien es Quien.