Tots els dimarts d’estiu, a les 10 de la nit

Al Centre Cultural El Carreró. Més info al Facebook.