Del dilluns 23 al dijous 26 d’agost de 2010

Centre Cultural El Carreró, La Torre de les Maçanes