Aigua, Fonts, Història, Cultura, Coneixement, Medi Ambient, Turisme i Recreació

L’objectiu de l’associació de Les Fonts de Xixona és:

  • Investigació de camp professional.
  • Cooperació amb socis professionals i voluntaris.
  • Registre de dades.
  • Llançament de publicacions.
  • Desenrotllament de l’ensenyança.
  • Organització d’exposicions, presentacions, conferències i tours.
  • Promoure el desenrotllament i la col·locació de senyals i informació.

Per conèixer un poc més Xixona, un exemple del que fa la gent compromesa amb el seu patrimoni. L’enhorabona, amics!