D’aquestes coses hauríem de parlar en present, no en futur

Un vídeo molt interessant sobre les possibilitats dels tablets en educació.
Al canal @AppleEDU, tenen més de 350.000 classes i recursos audiovisuals gratis!