Aquestes són les línees de treball al voltant de les quals desenvolupem les experiències que ténen lloc al Mas del Planet, totes estan molt relacionades entre elles i hi participen diversos agents.

Desenvolupament Rural

Compartim informació, experiències i idees  que faciliten el desenvolupament tecnològic i sostenible en entorns rurals, per  posar en valor els recursos locals  que són l’essència de la nostra identitat, i  mostrar l’atractiu dels pobles com a llocs on viure i treballar.

Les possibilitats de millora en els pobles, estan lligades al  coneixement, la  tecnologia, i una  mentalitat adaptada al canvi.

Noves Tecnologies

Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) són els  elements i  tècniques que afavoreixen la comunicació i l’intercanvi d’informació.

L’objectiu principal del Projecte Sóc de Poble, és el d’utilitzar les Noves Tecnologies com a eines per millorar la qualitat de vida d’aquells que hem optat per viure en entorns rurals.

Com ho fem?

  • Defensant, revisant, investigant i reinventant els valors que conformen la nostra percepció del Món Rural. Ens sentim persones compromeses amb el nostre entorn.
  • Oferint les nostres instal·lacions (El Carreró, i ara, El Planet) per al desenvolupament de qualsevol activitat d’utilitat social.
  • Donant suport de Consultoria i Comunicació a iniciatives socials i empresarials.
  • Compartint projectes, experiències, recursos i serveis.

Durant aquests anys en el Grup de Treball, ens hem compromès amb projectes d’associacions com El Rentonar i la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat, i participem en diferents idees emprenedores, com TagApplicationsCuc de PiB2B ComunicacióBaitara Veterinaria  o  @drassana.architects, (drassana.org).

Construcció Dinàmica

El Sistema Dinamo  és una iniciativa de @drassana.architects, (drassana.org),  i El Planet és un dels laboratoris d’experimentació. El Sistema Dinamo  proposa construir els espais no com a un tot tancat sinò mitjançant dispositius que aprofiten les energies i recursos de l’entorn per a que treballen al servei de l’habitatge o el territori en què s’implanten.

L’objectiu dels dinamos és dotar de resiliència a l’habitatge en què es construixen, de manera que aquesta s’autoproveeixca i, fins i tot, genere excedents, en comptes que funcione com una caixa a la qual fer aportacions extres d’energia. Com veurem alguns dels sistemes són passius i altres necessiten una aportació d’energia per al seu funcionament.

Principis de disseny (encara que no sempre es compleixen tots):

  • Ocupació de materiales econòmics, més locals i accessibles.
  • Reutilització i reciclatge de materials.
  • Modular, per possibilitar que siga desmuntable, reparable o millorable.
  • Els dissenys poden ser acoblats amb una destresa mínima i sense l’ús de moltes eines.
  • Documentats en codi obert.

Per les característiques del projecte de El Planet hem pensat que aquesta visió de la construcció com algo que va fent-se amb el temps és molt adequada.  La primera etapa de l’activació del Mas del Planet serà condicionar-lo amb alguns d’aquests dispositius per a poder començar a fer altres activitats.

Quan parlem d’activació ens referim a fer l’espai més habitable i l’activació social entorn del projecte.  Creiem que fer comunitat al voltant d’aquesta forma de viure el rural, on compartir les experiències i l’aprenentatge és una part fonamental del nostre projecte i volem que sigui així des del principi. Per això, per a la realització dels dinamos oferirem tallers i voluntariats.

Per les experiències constructives comptarem amb la participació d’experts de diferents tècniques i experimentarem amb tecnologies renovables de baix cost, amb materials tradicionals, reciclats i de fàcil obtenció.

Agricultura

Estem preparant l’horta per a l’estiu. Provarem les llavors que ens van regalar al Intercanvi de Llavors a Turballos.