Permacultura. Perma… ¿qué?

Una experiència d’aprenentatge pràctica i comunitària que atén a la necessitat d’adquirir una formació útil per donar resposta als reptes socioecològics que vivim actualment al món.