La Serra d’Alfaro tornarà a estar protegida com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus

Així ho va declarar el dimarts dia 30 de setembre, davant la Comissió de Medi Ambient de Les Corts, el secretari autonòmic d’Infraestructures D. Victoriano Sánchez-Barcáiztegui.

Nota de premsa. El Comtat – La Marina Alta, 2 d’octubre del 2014

Logo Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat

El compromís del secretari

Aquest compromís del secretari autonòmic el va realitzar com a contestació a les preguntes de tots els grups polítics de l’oposició, que havien exigit responsabilitats al Consell per la seva negativa a defensar els límits de la ZEPA, després d’una sentència del TSJ com a resposta a un recurs de la empresa ACS (que pretén instal · lar un parc eòlic amb 17 aerogeneradors sobre aquesta serra).

La cita textual del secretari autonòmic d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Comunitat Valenciana, D. Victoriano Sánchez-Barcáiztegui Moltó, davant la Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori de les Corts Valencianes celebrada a la tarda del dia 30 de setembre de 2014 a les Corts va ser la següent:“

Que nosotros queríamos unir la ZEPA discontinua es evidente, si no, no se hubiesen estimado y aceptado las alegaciones que se presentaron en su día (…) y una última cuestión: ¡Sí nos interesa trabajar para que “eso” vuelva a ser ZEPA! Y, de hecho, insisto en que allí no se ha hecho nada todavía y que vamos a estudiar qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que organizar para que “eso” vuelva a estar totalmente protegido”.

Les preguntes dels grups d’oposició

Tant Jordi Valentí Martínez Juan, diputat pel PSPV, com Lluís Torró Gil, diputat per Esquerra Unida, com Juan Ignacio Ponce Guardiola, diputat per Compromís, van retreure al Consell la seva negativa a recórrer la sentència del TSJ davant el Suprem i van denunciar la seva inacció sobre la protecció mediambiental de la Serra d’Alfaro preguntant insistentment sobre el tema:

– Que Potser va ser capritxosa la decisió anterior de declarar com a ZEPA la Serra d’Alfaro?

– Què havia canviat en la seva riquesa ornitològica en aquests espais com perquè aquest espai perdi aquella protecció com a ZEPA que vostès mateix havien donat?

– Ha Existit algun acord previ entre l’empresari eòlic i la Conselleria perquè la decisió del TSJ no recorregués?

Així mateix, van denunciar que “la Conselleria s’havia plegat als interessos d’una empresa privada” i “constituïa un precedent terrible el fet que davant l’interès d’una empresa es descatalogue una part protegida del nostre territori” i van sol · licitar l’informe jurídic que adduïa la Conselleria que existeix i que determina que no es va recórrer davant el Suprem perquè hi havia poques possibilitats que prosperés aquest recurs.

És de destacar l’enorme contrast que va ser percebuda entre la gran aptitud tècnica, els adequats arguments i el coneixement de l’assumpte que van demostrar els portaveus de l’oposició, confrontant-los amb la vaguetat i el desconeixement demostrat per la diputada del PP (Sra. Díaz) a seva contraargumentació. (Entre altres coses, es pensava que el parc eòlic de la Serra d’Alfaro estava ja construït i en funcionament).

La compareixença del secretari autonòmic

El secretari autonòmic va acudir a la Comissió en substitució de la Sra. Consellera, Isabel Bonig, que era la destinatària de les preguntes i que va refusar assistir a la Comissió al·legant problemes d’agenda. Els parlamentaris que van fer les preguntes van denunciar la falta d’interès de la consellera pels temes mediambientals (de fet, estava en unes jornades organitzades pel Banc de Sabadell denominades “Reptes i oportunitats en el mercat immobiliari actual”).

La diputada Elisa Díaz (filla de l’exalcalde d’Alacant, Díaz Alperi) va excusar a la consellera “perquè ha de dedicar el seu temps a fer el que ha de fer, que és estar peu de carrer, a peu de camp, treballant i protegint el nostre territori”.

El parc eòlic

La devolució de la protecció mediambiental a la Serra d’Alfaro impedirà la instal · lació d’aerogeneradors sobre aquesta serra i disminuirà considerablement els riscos que amenacen als exemplars d’àguila de panxa blanca que fan niu en aquesta serra.Els membres de la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat esperen que la consellera no desautoritze el seu secretari i faci seu el compromís de tornar a protegir mediambientalment aquesta serra.

Foto d’alguns membres de la Coordinadora amb els parlamentaris que van presentar les preguntes

D’esquerra a dreta:

 • Francesc de Borja Signes Núñez, diputada pel PSC, membre de la Comissió de Medi Ambient de Les Corts. Portaveu de Mediambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de Grup Socialista de les Corts. 
 • Maria Vicenta Crespo Domínguez, diputada pel PSC. Secretària de Política Institucional comarca l’Alcoià – el Comtat de PSPV-PSOE. 
 • Jordi Martínez Juan, diputat pel PSC, membre de la Comissió de Medi Ambient de Les Corts. Ponent de la pregunta a la consellera a la Comissió.
 • Mariano Tomàs, membre de la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat.
 • Anna Climent, presidenta de la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat.
 • Lluís Torró Gil, diputat per Esquerra Unida, membre de la Comissió de Medi Ambient de Les Corts. Ponent de la pregunta a la consellera a la Comissió.
 • Joan Doménech, membre de la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat.
 • Juan Ponce Guardiola, diputat per Compromís, membre de la Comissió de Medi Ambient de Les Corts. Ponent de la pregunta a la consellera a la Comissió.

Publicacions en premsa

 • Diario Información. Medio Ambiente recuperará la ZEPA que retiró a la Sierra Alfaro por el plan eólico.
 • Pàgina 66. La Serra d’Alfaro torna a estar protegida com a ZEPA.
 • Les Muntanyes. La serra d’Alfaro torna a ser zona de protecció per a les aus.
 • La Veu. Retornar la protecció a la serra d’Alfaro impedirà instal·lar 17 aerogeneradors.