Nota de premsa, 1 de febrer de 2015

Els veïns exigeixen a l’alcalde de Penàguila que clarifique si es construirà una planta de tractament de fangs fecals

El passat dissabte 31 de gener s’ha celebrat en la casa de la cultura de Benifallim (l’Alcoià) la segona assemblea dels pobles del Comtat i l’Alcoià per parlar de nou de la presumpta planta de tractament de fangs de depuradora que es pretén instal·lar en Penàguila (el Comtat), i que afectarà molt directament a Benifallim i Benilloba. La primera reunió es va celebrar el 3 de gener de 2015 i la Coordinadora d’EstudisEòlics del Comtat (www.zona14.org) junt al grup d’acció en defensa de la natura i el patrimoni “Rentonar” de La Torre de les Maçanes (facebook.com/rentonar) han estat present en ambdues convocatòries. En quest cas, una cinquantena de veïns dels pobles han assistit a l’acte.

L’objectiu d’aquesta reunió ha sigut exigir un posicionament clar de l’alcalde de Penàguila per a què es clarifique, sense cap mena de dubtes, si s’estan fent gestions o no per a instal·lar una planta de compostatge de fangs de depuradora de 30.000 tones de capacitat anual. Sembla ser que el lloc ja està triat i s’han fet estudis geotècnics per a esbrinar-ne la idoneïtat.
En la població de Calles (els Serrans), ja hi ha una planta de semblants característiques que va comptar amb nombrosa oposició veïnal i que només funciona al 26% de la seua capacitat. Quina necessitat hi ha de posar més plantes de compostatge en altres llocs si la planta que està funcionant ho està fent a un quart de la seua capacitat? La futura instal•lació en Penàguila suposarà el trànsit durant 24 hores de camions transportant els residus fecals de depuradores allunyades corresponents a una població de 600.000 habitants.

La Coordinadora d’Estudis del Comtat i El Rentonar, dues associacions caracteritzades en la defensa del territori, entren a formar part activa d’aquesta plataforma perquè consideren un atropellament cap a la població aquesta nova ocurrència que no fa més que enfonsar la nostra comarca. Pensem que les comarques de l’Alcoià i el Comtat tenen futur i no poden convertir-se en el lloc on construir totes aquelles infraestructures molestes que es rebutgen a les grans ciutats i a la costa.

El gran problema, però, és que aquest projecte naix de nou, com també el Pla Eòlic, sota l’ombra de l’especulació, on els interessos a favor del medi ambient brillen per la seua absència i on, presumptament, només interessos particulars, fora de la legislació i del planejament vigent, són el vertader motor d’un projecte tan polèmic com innecessari.

L’assemblea es reunirà per tercera volta en Penàguila en una data encara per concretar. De moment, aquesta nova reunió ha servit per analitzar les dades de què es disposa i per a coordinar les activitats i marcar les pautes futures en el cas de que el projecte de construcció de la planta de compostatge a Penàguila no es paralitze immediatament.

Nota de premsa, 5 de febrer de 2015

Les associacions es dirigeixen al conseller Ciscar per demanar-li explicacions sobre la planta de fangs de Penàguila

Exigeixen que es compliment del Pla Director de Sanejament de la Generalitat que no preveu cap planta de tractament de fangs en aquesta comarca.

El Rentonar i la Coordinadora d’Estudis Eòlics, que, al costat dels veïns afectats, estan lluitant activament per la no implantació de la projectada Planta de Tractament de Fangs a la localitat de Penàguila, s’han dirigit al Sr. Ciscar, Vicepresident del Govern Valencià i Conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua per a sol·licitar-li més informació sobre el projecte.

Així mateix, li expressen el malestar existent entre la població de la zona per a la ubicació de la Planta prevista i, alhora, li exigeixen el compliment del Pla Director de Sanejament de la Comunitat Valenciana, que contempla cinc noves plantes de tractament de fangs en unes ubicacions concretes, donant-se el cas que encara cap de les cinc s’ha construït mentre, d’altra banda, es pretén començar a construir la planta de llots de Penàguila, que no està contemplada en el Pla i, per tant, quedaria, irregularment , al marge de qualsevol tipus de planejament territorial.

Titulars de premsa

Enllaços