Nota de Premsa conjunta de les Associacions “Rentonar (Grup d’Acció en Defensa de la Natura i el Patrimoni en La Torre de les Maçanes)” i de la “Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat”

El Comtat, 2 de febrer del 2017

Escrits presentats a les institucions per a salvar Benillup

Logo Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat i pel Grup en defensa de la natura i el patrimoni “Rentonar” han presentat diversos escrits a les institucions per demanar actuacions urgents encaminades a donar una solució definitiva als problemes amb els despreniments i solsides al Barranc de Caraita que posen en greu perill el futur del poble de Benillup.

Aquestes dues associacions recolzen i col·laboren amb els veïns i les veïnes de Benillup, que estan treballant en la creació de l’associació “Salvem Benillup”, que treballarà pels interessos del poble i dels seus habitants..

Els escrits estan dirigits a:

  • Direcció General de l’Aigua, de la Conselleria d’Agricultura, medi ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural.
  • Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
  • Diputació d’Alacant.

En els documents presentat es fa un resum exhaustiu de la problemàtica que afecta a Benillup. La població està cada vegada més a prop del Barranc de Caraita a causa dels episodis de pluges que s’han produït en els últims anys. En les pluges dels últims dos mesos (desembre 2016 i gener 2017), les solsides són molt notables i hi ha vivendes situades a només 10 metres del precipici, amb el consegüent risc per a la població.

El poble de Benillup ve demanant una solució des de l’any 2004, i a dia de hui no s’ha realitzat cap tipus d’actuació sobre el barranc, de manera que en cada episodi de pluges l’avanç del barranc és constant. La sequera dels últims anys també ha perjudicat a l’estabilitat del talús, agreujat posteriorment amb les conseqüències de les pluges intenses i continuades.

Malgrat els contactes que hi ha hagut des de 2004 i de les sol·licituds fetes per part de l’Ajuntament de Benillup tant a la Diputació d’Alacant, com a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer com a la Generalitat Valenciana (Direcció general de l’Aigua), l’única actuació realitzada durant aquests 12 anys, ha estat, per part de la Diputació Provincial, la construcció d’un col·lector al nucli urbà, per canalitzar les aigües pluvials. Els episodis de pluges de 2011, 2012, 2016 i 2017 han demostrat que aquesta actuació va ser totalment insuficient per solucionar el problema, ja que els despreniments de terres han continuat.

Als escrits, també es fa menció de l’abundant jurisprudència existent sobre l’obligació constitucional de protecció a les persones, per part de les institucions públiques, incloent dins d’aquesta obligació la presa de mesures per a evitar despreniments de terres que els posen en perill. El Tribunal Europeu dels Drets Humans també recull aquesta qüestió.

Ja que hi ha un perill real -i no resolt- de despreniment, que a mig termini, podria, fins i tot, fer desaparèixer el poble en el seu conjunt i tot això afecta la seguretat dels veïns i ja té implicacions econòmiques negatives, i, considerant que, tant el Consell, com la Diputació Provincial, com la Confederació Hidrogràfica tenien l’obligació de fer tot el possible per resoldre el problema i, fins al moment, no ho han fet, demanen:

  • A la Generalitat Valenciana que, a través de la Direcció general de l’Aigua elabore el projecte i execute les obres oportunes per evitar els despreniments de terra sobre el Barranc de Caraita que posen en perill molts dels edificis del casc urbà de Benillup. Així mateix,  ja que són diverses les institucions implicades i amb responsabilitats compartides, es constituesca un “grup de treball tècnic” per a la resolució conjunta i coordinada del problema, format per personal de la Direcció general de l’Aigua, de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i de la Diputació Provincial d’Alacant.
  • A la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que elabore el projecte i execute les obres necessàries per al control, defensa i protecció del Barranc de Caraita, a fi d’evitar els despreniments de terres que periòdicament es produeixen en els voltants del poble de Benillup”
  • A la Diputació Provincial d’Alacant: “Que done l’adequada assistència jurídica, econòmica i tècnica en la resolució d’aquest problema, coordinant les seues actuacions amb les de la Direcció general de l’Aigua i les de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, amb l’objectiu de trobar una solució definitiva que evite els despreniments sobre el Barranc de Caraita i salvaguarde les edificacions que componen el nucli de Benillup “.

ESCRITS COMPLETS PRESENTATS: benillup.cat
RECULL COMPLET DE PREMSA DES DE L’ANY 2004: benillup.cat/noticies.html