Els camins públics, un patrimoni comú

La Colla Ecologista La CarrascaEcologistes en Acció ha organitzat a Alcoi, 18 i 19 de novembre, unes jornades per la defensa dels camins públics. S’ha presentat la jornada al Centre Ovidi Montllor, amb les ponències, de Jeroni Garcimartín Vaello i Xavier Campillo i Besses.

En primer lloc, Jeroni Garcimartín ens ha parlat de la situació dels camins al nostre territori, de la seua importància històrica i actual, de la gestió, senyalització i del seu us públic, presentant com a principals problemes l’oblit dels antics camins, el necessari manteniment dels que es coneixen i es transiten i l’ocupació indeguda de molts d’ells per la pressió humana.

Darrerament Xavier Campillo ens ha parlat dels camins com a propietat pública i dels instruments administratius per a la seua protecció, centrant la seua intervenció en la importància d’elaborar inventaris municipals de camins rurals i vies pecuàries i en la necessitat de definir models d’ordenació del medi natural en l’àmbit rural.

Xavier Campillo és l’autor d’un decaleg per a la elaboració d’inventaris municipal de camins, que pots trobar en aquest enllaç: Decàleg_inventari de_camins_2015. Edita: Generalitat de Catalunya (Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran). Autor: Xavier Campillo i Besses

Els camins són un patrimoni ancestral que desperta en nostre interès donat que les fem servir de diari, per a les activitats que el ser humà desenvolupa en diversos àmbits i per aquesta raó és important la seua protecció, classificació i posada en valor, molt especialment, dels camins públics en municipis rurals.

Els camins públics són un patrimoni comú que té una gran importància, tant dels del punt de vista històric com per la seua utilitat social: comunicació de les partides rurals, promoció del patrimoni cultural, accés al medi natural, excursionisme, ús lúdic, etc

A pesar d’això, els canvis en el model de mobilitat i la despoblació de les zones rurals han provocat l’abandonament de molts camins tradicionals, que a més pateixen agressions molt diverses: destrucció per obres d’infraestructures, usurpacions, tancaments…, i tot davant de la negligència de les administracions que tenen l’obligació de protegir aquest patrimoni.

En aquestes jornades pretenem aprendre més sobre què són i com són els camins, quines categories n’hi ha, com distingir els camins públics dels privats, i quins són els instruments existents per a defensar-los.

Prestarem especial atenció als inventaris de camins d’ús públic de titularitat municipal, a l’obligació legal d’elaborar-los per part dels ajuntaments, a les dificultats existents per a determinar el caràcter públic de determinats camins i a les possibilitats d’accions reivindicatives i legals per part de la ciutadania, les associacions i les administracions locals.

Tot a fi de preservar els camins públics que ens permeten desplaçar-nos pel nostre territori de manera més sostenible i que són la via imprescindible per a poder accedir de manera respectuosa al espais no urbanitzats.

Jeroni Garcimartín Vaello

Llicenciat en sociologia per la Universitat d’Alacant (UA). Especialista universitari en “Gestió Turística del Patrimoni Cultural” (UA) i tècnic de senders (Federació d’Esports de Muntanyisme i Escalada CV).

És gerent de l’empresa Terra Ferma, dedicada a la organització i gestió de paquets turístics de senderisme; redacció i execució de projectes de turisme i accesibilitat al patrimoni històric i natural; investigació, recuperació i equipament de camins històrics; edició de mapes topogràfics, turístics i comercials.

Formador en postgrau “Guia Turístic i Interpretació del Patrimoni”, de l’Institut Universitari d’Investigacions Turístiques (UA). Ponent en taules redones de diverses universitats i en el Congrés Nacional de Medi Ambient.

Xavier Campillo i Besses

Doctor en geografia, amb una formació acadèmica complementària en dret civil. Ha estat professor del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la mateixa Universitat.

El 1995 va començar a dedicar-se a l’estudi dels camins rurals, tema que va ser objecte de la seua tesi doctoral: “La gestió dels camins en zones de muntanya”. Ha centrat la seua activitat en la realització d’inventaris municipals de camins rurals i catàlegs de vies pecuàries i en la definició de models d’ordenació de l’accés al medi natural en municipis rurals i espais naturals protegits, i també en la recuperació i la posada en valor dels camins històrics mitjançant el senderisme, àmbit dins del qual ha participat en la direcció de diversos projectes.

És l’autor d’un model d’ordenança municipal de camins, d’un decàleg per a l’elaboració d’inventaris municipals de camins i de nombrosos articles sobre aquestos temes, i coautor —juntament amb afael López Monné— de la publicación El llibre dels Camins (Arola Editors 2010).

Des de l’any 2003 treballa com a pèrit judicial especialitzat en camins, servituds de pas i límits de finques rústiques per a administracions públiques i particulars.

Organitza: Colla Ecologista La Carrasca – Ecologistes en Acció.