La fissura del sostre del pou de neu

En l’última visita al pou de neu del Rentonar del dia 28 d’octubre…

Hem apreciat una fissura al sostre de la Cava per la qual entra la llum, la qual cosa implica que possiblement a curt termini puga caure el sostre, una autèntica meravella arquitectònica.

Podeu apreciar-ho al centre de la fotografia que adjuntem a aquest comentari. Per aquest motiu posarem demà mateix en coneixement de l’administració local aquest fet per veure com podria resoldre’s aquest assumpte.

Recordar que el pou no és de titularitat pública, però és de lliure accés i forma part del nostre patrimoni arquitectònic.

Pou de Neu de La Torre de les Maçanes