Aquesta és la imatge idíl·lica que apareix a internet en la web de l’Ajuntament de La Torre de les Maçanes, del mas de la Foia, també conegut com a Villa Edelmira.

Però no és la realitat actual d’aquest edifici:

El Mas de la Foia en estat d'emergència

Aquest immoble és considerat dins l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, en la Secció 1ª, com a un Bé d’Interés Cultural.

En els últims mesos alguns veïns dels carrers que fiten amb aquest edifici, en els seus passejos diaris havien observat que a través d’una finestra del tercer pis, propera a la cantonada, que dóna a la façana principal, es veia el cel, el que donava a entendre que part de la coberta estava danyada o s’havia enfonsat.

El Mas de la Foia en estat d'emergència

Des de la placeta situada al final del carrer del Jutge Hernáez es pot observar clarament que la teulada de l’angle dret, des d’aquesta posició, coincidint amb l’única garita de les quatre que queda en unes condicions acceptables s’ha enfonsat.

A banda d’aquest greu deteriorament, també és evident el mal estat en el qual es troben tres de les garites situades en la part superior dels quatre cantons del mas, una d’elles totalment derruïda.

El Mas de la Foia en estat d'emergència

Aquest indret constituït per l’edifici i les eres obertes des del cim, en el suau pendent del tossal sobre el qual està construït, és un lloc emblemàtic per al poble que s’utilitza en actes festius com el de la romeria de Sant Isidre, des d’on es beneeixen els camps donada la seua espectacular panoràmica.

El Mas de la Foia en estat d'emergència

S’ha de tindre en compte la importància patrimonial d’aquest monument, que aquest poble ha de conservar i cuidar, amb el suport del nostre Ajuntament i de la Conselleria de Cultura i Patrimoni.

L’estat de l’edifici requereix una ràpida intervenció.

L’enfonsament de part de la teulada i el mal estat en el qual es troba el reste de la mateixa és una greu amenaça per al monument, que queda desprotegit enfront dels agents meteorològics.

Presentarem un escrit a l’Ajuntament, informant sobre l’estat del monument en la confiança que davant d’aquesta evidència es posen en contacte el més ràpid possible amb la Conselleria per veure de resoldre aquest problema.

L’Ajuntament representa al poble de La Torre i deu ser el garant del seu patrimoni, paisatge i tradicions.

El Mas de la Foia en estat d'emergència

Salvem el Mas de la Foia!!