El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració

En una visita prèvia i preparatòria d’una excursió programada pel projecte “Cims per la llengua” al punt geodèsic de la Serra dels Plans, la qual se celebraria el 20 de novembre de 2020, vam visitar el Pou de neu del Rentonar, per veure les condicions d’accessibilitat, ja que aquest és un punt de parada obligatoria, donat el seu interès, cada vegada que es puja a aquesta serra.

Després de netejar d’esbarzers l’entrada al túnel de la finestra que mira al Sud vam traure el cap a dins del pou per gaudir de la bellesa del seu interior, i sorpresa, al mirar cap amunt vam observar que un rall de llum travessava el seu sostre. Alguna de les pedres que formen la falsa volta havia caigut i la fràgil estructura, sense arcs que la sostinguen, vam intuir que estava en perill.

Vam fer unes fotografies i de volta al poble vam comunicar la notícia al membres del Rentonar mitjançant un article al bloc i al facebook i vam decidir investigar, a les pàgines de Conselleria de Cultura, sobre la qualificació arquitectònica de l’edifici.

El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració

I una nova sorpresa, el Pou de neu del Rentonar no apareixia dins del patrimoni cultural valencià, ni dins del bens de rellevància de La Torre

Vam decidir escriure dues cartes a l’Ajuntament una el 30 d’octubre de 2020 per requerir la seua intervenció sobre l’edifici, i una altra de data 2 de novembre de 2020 per assabentar-los sobre l’assumpte de la falta d’inclusió del pou com a bé patrimonial.

El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració

Van passar el mesos i l’Ajuntament, com de costum, no contestava els nostres escrits.

Decidírem escriure una queixa al Síndic de Greuges. Aquesta és la Queixa dirigida al Sindic el 15 de juny de 2021.

El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració

El 28 de juny de 2021 rebem resposta del Síndic de Greuges a la nostra queixa.

El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració

Mentre, un dia mirant la pàgina de Conselleria i fent comparativa amb altres pobles veïns sobre els bens patrimonials que cada poble té inclosos vam descobrir que el pou de neu estava inclòs com a bé de rellevància local del poble de Benifallim. Un error administratiu d’inscripció que s’havia de solucionar.

El 6 de Juliol de 2021 presentem davant de Conselleria de Cultura un escrit sobre el Pou de neu comunicant-los l’error d’inscripció del Pou i el deteriorament de l’edifici.

El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració

El 14 de juliol de 2021 rebem dues cartes de l’Ajuntament de La Torre en resposta a les dues cartes que nosaltres havíem enviat en novembre de 2020.

El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració

En setembre comprovem que no ha hagut cap canvi i continua l’error a la pàgina de Conselleria, i el 15 d’aquest mes ens dirigim de nou a l’Ajuntament per informar-los sobre la inscripció errònia del pou i per veure si han aconseguit posar-se en contacte amb els propietaris de l’edifici.

El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració

I el 17 de setembre ens dirigim de nou a Conseleria de Cultura per insistir sobre l’error d’inscripció i el contacte amb l’Ajuntament de La Torre.

El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració

El 2 de novembre de 2021 presentem dues queixes, relacionades amb el Pou de neu, davant el Síndic de greuges, una respecte de l’Ajuntament i l’altra respecte de Conselleria de Cultura.

El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració

El 8 de novembre de 2021 rebem contestació del Síndic respecte de les queixes sobre el Pou de neu.

El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració

Resposta de Conselleria sobre Pou de neu, de data 20-12-2021.

El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració

L’11 de gener de 2022 El Síndic comunica resposta de Conselleria al Rentonar respecte de l’error administratiu d’inscripció del Pou de Neu, sobre el seu estat de conservació i comunicació a l’Ajuntament sobre aquestos asumptes.

El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració

Inclou document tècnic municipal sobre el Pou de data 12 de juliol de 2021.

El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració

I el informe sobre el Pou de Neu respecte de l’error d’inscripció dirigit al Rentonar i a l’Ajuntament que conté una foto aerea del llimit de terme de La Torre i Benifallim en el que es veu clarament que el Pou pertany al terme de La Torre, i per tant és un Bé d’Interés Local del nostre poble, la qual cosa es comunica a l’Ajuntament de La Torre y a la Direcció General de Cultura i Patrimoni.
A més a més informa al Rentonar sobre l’estat de conservació del Pou de neu que segons l’informe municipal és ACCEPTABLE.

El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració
El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració

Amb data 17 de gener de 2022 l’ajuntament ens comunica que l’error d’inscripció referit al pou de neu es troba en tramit d’esmena, que han contactat amb el propietari i que l’expedient es troba en tramitació l’exigència del deure de conservació, cosa que ens confirma el Síndic en comunicació de 19 de gener de 2022.

El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració

En la mateixa data el Síndic adjunta carta de l’Ajuntament de La Torre dirigida a Conselleria de Cultura en la que es dona per asabentat de la inscripció erronea del Pou.

El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració