Villa Edelmira, la foia de Cortés, front a les Administracions

Diverses voltes durant l’estiu de 2021 ens havien comentat sobre el mal estat en que es trobava la teulada del mas de La Foia

Un dia ens vam apropar pels voltants de l’edifici per comprovar els que ens deien.

Des de la placeta que s’ha construït al final del carrer Jutge Hernáez, situada a la part posterior de la masia fortificada, vam veure el deteriorament de les dues aigües que formen la teulada, la de la dreta es trobava en molt mal estat i una bona part s’havia enfonsat.

Des d’ací també vam veure el mal estat de tres les garites que li donen caràcter a l’edifici, una d’elles completament enderrocada.

Després de consultar amb diversos membres de l’associació vam decidir posar l’assumpte en mans de l’Ajuntament i de Conselleria de Cultura, ja que l’edifici és un BIC.

El 8 de setembre de 2021 férem una entrada de registre en l’Ajuntament de La Torre

Villa Edelmira, la foia de Cortés, front a les Administracions

El 17 de setembre de 2021 presentem escrit en Conselleria de Cultura

Villa Edelmira, la foia de Cortés, front a les Administracions
Villa Edelmira, la foia de Cortés, front a les Administracions
Villa Edelmira, la foia de Cortés, front a les Administracions
Villa Edelmira, la foia de Cortés, front a les Administracions

El 2 de novembre de 2021 presentem dues queixes al Síndic de Greuges, respecte de la falta de resposta de l’Ajuntament i de Conselleria

Villa Edelmira, la foia de Cortés, front a les Administracions
Villa Edelmira, la foia de Cortés, front a les Administracions

El 8 de novembre de 2021 el Síndic ens comunica l’admissió de la queixa

Villa Edelmira, la foia de Cortés, front a les Administracions
Villa Edelmira, la foia de Cortés, front a les Administracions
Villa Edelmira, la foia de Cortés, front a les Administracions

De data 3 de desembre de 2021 arrepleguem a les oficines de l’Ajuntament una carta de resposta de l’Ajuntament de La Torre respecte de Villa Edelmira

Villa Edelmira, la foia de Cortés, front a les Administracions

En vista de l’ambigüitat de la resposta ens dirigim novament a l’Ajuntament el 16 de desembre de 2021

Villa Edelmira, la foia de Cortés, front a les Administracions

A primers de gener de 2022 rebem carta del Síndic de Greuges. La carta conté:

  • Informe de Conselleria sobre l’estat de conservació de Villa Edelmira, dirigit al Rentonar.
  • Informe Tècnic dirigit a l’Ajuntament i al Rentonar.
  • Requeriment a l’Ajuntament informant-los sobre les seues obligacions i sol·licitant dades sobre la propietat.
  • Carta de l’Ajuntament al propietari sobre ordre d’execució de les obres, que no publiquem per contenir informació confidencial.
Villa Edelmira, la foia de Cortés, front a les Administracions
Villa Edelmira, la foia de Cortés, front a les Administracions
Villa Edelmira, la foia de Cortés, front a les Administracions
Villa Edelmira, la foia de Cortés, front a les Administracions
Villa Edelmira, la foia de Cortés, front a les Administracions
Villa Edelmira, la foia de Cortés, front a les Administracions
Villa Edelmira, la foia de Cortés, front a les Administracions