L'especulació de les energies netes.

Fa mesos van aparèixer en premsa noticies sobre projectes d’instal·lació de plantes fotovoltaiques a les nostres comarques

L’ambició desfermada de diverses empreses, tan nacionals com estrangeres, han convertit en inviable un projecte d’energies netes que haguera pogut ser beneficiós.

L’ocupació d’amples superfícies de terrenys forestals protegits, les infraccions administratives, les diverses falsedats i mancances en la presentació dels projectes i l’assetjament a gran quantitat de propietaris, han posat en alerta a aquestos i als grups ecologistes que han visualitzat una forta especulació i un “pelotazo”.

Diversos ajuntaments com els de Busot i Xixona s’han vist pressionats davant la reacció ciutadana, escandalitzada per l’allau de projectes i han decidit denegar llicencies

Esperem que en el futur les nostres administracions no plantejen les projectes d’energies netes en clau especulativa, com està passant en els últims anys amb l’eòlica i la fotovoltaica.