És un document obert que analitza la problemàtica dels xicotets pobles rurals de les comarques de l’Alcoià, el Comtat i les Marines i planteja solucions i escenaris de millora. Es poden fer comentaris al pdf, i a totes les pàgines hi ha la data de revisió. Està previst fer un Aplec pel Territori en gener per completar aquest Manifest i canalitzar les nostres demandes.

Enllaç al Manifest de Poble

Enllaç a les Propostes locals al Manifest de Poble

Arran de l’incendi d’Ebo en l’estiu del 2022 on es van cremar 12.000 ha i molts pobles van ser desallotjats, hem decidit unir esforços per posar fil a l’agulla i començar a treballar pel vertader problema dels pobles menuts mediterranis:

Despoblament

Abandonament de l’agricultura

Revitalitzant estos aspectes, la resta fluirà sol!

La Coordinadora d’Estudis Eòlics i l’Associació El Rentonar amb el Projecte Soc de Poble proposem a tots els pobles d’interior i menuts de les comarques de l’Alcoià, Comtat i Marines del País Valencià fer un llistat individualitzat d’exigències.

Aplec pel Territori al Facebook

Les característiques puntuals són diferents, en turisme, en envelliment, en comunicacions, en proximitat a grans nuclis, en serveis bàsics… però les línies estratègiques conductores que ens afecten a tots els pobles són els que recull aquest manifest. Els sotasignats som associacions amb llarga trajectòria en la defensa del territori i del nostre patrimoni natural i humà vinculat sobre tot al món rural.

Vertebrar-nos és crucial per a entendre que som els garants de la custòdia del territori!

Posa’t en contacte amb la Comissió Redactora si creus que pots aportar!Està previst fer un Aplec pel Territori en gener per completar aquest Manifest i canalitzar les nostres demandes.

2n Aplec pel Territori.

Aplec pel Territori. Diumenge, 29 de gener, a les 10.30. Benillup

2n Aplec pel Territori. Ponents.

Formulari d’Adhesió al Manifest de Poble

Enllaç al Formulari d’Adhesió al Manifest de Poble

També pots firmar baix.