AFA Xixona

Unitat d’Atenció Diürna

Comanda: Logo, pàgina web, aplicacions gràfiques i plantilles ofimàtiques.

Requisits: Volien que el logo fóra un arbre, amb el tronc representat per una parella de iaios, dels quals havien d’eixir les branques, que són els fills, néts, besnéts … fins que, des de l’extrem d’una branca, un familiar rega l’arbre. A més del text: AFA Xixona y Comarca. Cuidemos Nuestras Raíces. Asociación Declarada de Utilidad Pública.

Vam aconseguir sintetitzar visualment aquests requisits, amb l’avantatge de què es pot utilitzar part de l’isotip com a recurs de disseny en les aplicacions gràfiques, és a dir, la imatge dels iaios que representen el tronc de l’arbre, es pot utilitzar en solitari com a recurs gràfic en un disseny. O fins i tot, substituint l’isotip de l’arbre en el logotip.

També volien seguir publicant a Blogger, perquè coneixen el sistema, de manera que vaig millorar el disseny i la llegibilitat de la pàgina: afaxixona.es

Altres aplicacions gràfiques