Camins Rurals de La Torre de les Maçanes

Comanda: Cartells informatius de la ruta proposada, per instal·lar en els extrems de cada camí rural.

Requisits: Fàcil d’entendre.