Unió Musical de Busot

Canelobre, Paisatge Musical

Comanda: Disseny de portada de CD amb llibret i cartell de promoció.

Requisits: Utilitzar la imatge de la Cova dels Canelobres.