CECAM, Acadèmia El Camí

Centre d’Estudis i Autoescola del Camí

Comanda: Pàgina web i retoc del logo.

Requisits: Crear pàgina web per a una acadèmia.

Col·laboració: Amb T. Rapp en la programació web des del 2011 fins 2015: cedelcami.com