Hotel El Sester, Menjar i repós

Comanda:  Marca per a Hotel Rural. Logo, papereria, fotos, gràfics web …

Requisits: Crear marca per a nou Hotel Rural.

Col·laboració: amb T. Rapp  en la programació web:  hotelsester.com