La Parròquia

Menjar i beure

Comanda: Identitat i aplicacions gràfiques, pàgina web, TPV, carta digital i plantilles ofimàtiques de gestió.

Requisits: Cap. Anem fent segons es van presentant oportunitats de millora en la comunicació de marca i en la gestió ofimàtica interna.

Pàgina web:  laparroquia.cat.

TPV (Terminal Punt de Venda)

Carta. A4 doble cara

Fulls de càlcul per a gestió interna

Cartells