Les Fonts de Xixona

Comanda: Ninguna.

Requisits: Cap. Ho vaig fer perquè m’agradava el projecte que s’estava fent a Xixona de catalogar i recuperar les fonts del terme municipal, i a la seua pàgina web tenien com a logotip la foto d’una botella d’aigua mineral. Els vaig proposar una primera idea molt bàsica, amb icones, i és la que els va agradar.

Pàgina web de Les Fonts de Xixona: fontsdexixona.com