Pavía & Asociados

Recursos humanos

Comanda: Plantilles ofimàtiques, presentacions “Power Point” i papereria.

Requisits: Crear aplicacions gràfiques per a empresa de formació. Ens van donar el logo i ens demanaven definir la identitat de marca per millorar la comunicació interna i externa.