Relatos Colapsistas 2.

De Felix Moreno.

Comanda: Maquetació editorial per a llibre de relats i articles de divulgació científica.

Requisits: Disseny amb molts recursos visuals i una bona tipografia, amb l’objectiu de facilitar la lectura a tots els públics. Per vendre a Amazon en tres versions: Kindle (llibre digital), llibre en color i llibre en blanc i negre.

Felix Moreno, pàgina web: felixmoreno.com

Felix Moreno a Amazon

Imatges de portada i capítols del llibre