Banda de La Torre

Comanda: Logo, aplicacions gràfiques i plantilles ofimàtiques.

Requisits: Aprofitant que anàvem a renovar l’uniforme, vaig proposar aquest nou logo, intentant sintetitzar la imatge de la lira que sempre ha estat lligada a la banda; i el nom del poble, composat per una torre amb dues cases adjacents que simbolitzen les “Massanes” o allotjaments de viatgers de pas, que avui és La Torre de les Maçanes.

Durant la meua etapa com a component d’aquesta societat, he col·laborat en la gestió i en la comunicació gràfica de les activitats habituals de la Banda de La Torre, com concerts, cursets o la maquetació del CD “Música Inèdita de l’Alacantí“.

Més info a la pàgina 171 del llibre “HISTÒRIA DE MÉS DE CENT ANYS DE MÚSICA EN LA TORRE“, publicat per la Banda de La Torre en 2019.

Página web de la Banda de La Torre: bandalatorre.wordpress.com