SOMOS Infancia

Comanda: Comunicació de la marca.

Requisits: Comunicació amb alguns característiques bàsiques de la marca ja realitzades.

Es va fer pàgina web fins 2016, fulles timbrades, sobres, targetes, segell de marca, fullets, calendaris i altres reclams publicitaris.

Col·laboració: Amb T. Rapp en la programació web fins 2016.

Pàgina web de SOMOS Infancia: somosinfancia.es