Training One to One

Comanda: Pàgina web, presentacions “Power Point”, fullets i targetes de visita. 

Requisits: Crear pàgina web y altres aplicacions gràfiques per a empresa de formació. Ens van donar el logo i ens demanaven definir la identitat de marca per millorar la comunicació interna i externa.

Col·laboració: Amb T. Rapp en la programació web:  http://trainingonetoone.com