Les Noves Tecnologies en entorns Rurals

Noves Tecnologies en entorns Rurals

Sóc de Poble és un Projecte orientat a compartir recursos i experiències que puguen ser útils per col·laborar en el desenvolupament sostenible i tecnològic en entorns rurals.

L’empresa. Sóc de Poble, S.L.

Sóc de Poble, S.L.

Sóc de Poble, S.L. Empresa de Consultoria i Serveis TIC orientada al Desenvolupament Rural.
Un Grup de Comunicació i Formació, que pretén actuar com Agent Dinamizador Local.

Serveis tecnològics des del món rural

Disseny, Programació web i Infografia • Comunicació integral • Consultoria i Implementació TIC • Formació personalitzada.

Redacció del Projecte TIC

Noves Tecnologies.
Projecte TIC Rural

El nostre principal objectiu és dur a terme un Projecte d’Implantació de Noves Tecnologies que puga ser útil com experiència per a altres pobles on també pateixen els efectes de la desigualtat en l’acces a la Internet i a les possibilitats de futur que s’hi ofereixen.

Centre Cultural El Carreró

Centre Cultural El Carreró

Un Centre Social i Cultural en La Torre de les Maçanes on compartir coneixements, experiències, idees i nous projectes mitjançant cursos, tallers, xerrades, exposicions, actuacions, reunions, quedades, treballs col·laboratius i d’altres propostes d’utilitat social.

Tenda de Poble

La Tenda del Projecte Sóc de Poble

Tenda de Poble

Un dels nostres serveis és la Tenda Virtual, els objectius de la qual són:

  • Elaborar, promocionar i comercialitzar productes i serveis locals o d’interès per a la Comunitat, que ajuden a sostenir econòmicament les nostres activitats socials.
  • Facilitar a altres persones o a empreses la promoció i venda dels seus productes, serveis o idees.

Wiki de Poble. L’Enciclopèdia Lliure i de Poble

Wiki de Poble

Treballant i aprenent en format Viquipèdia

Un wiki, o una wiki, és un lloc web col.laboratiu, les pàgines web poden ser fàcilment editades per múltiples voluntaris a través del navegador web.

Els usuaris poden crear, modificar o esborrar un mateix text que comparteixen. Els textos o pàgines wiki tenen títols únics. Si s’escriu un nom o frase a la finestra “buscar” i encara no existeix en el lloc, aquesta paraula es converteix automàticament en un nou enllaç web (o link), que pots editar sense necessitat d’estar registrat.

Comunitat Sóc de Poble en xarxa

Sóc de Poble en Xarxa

Anem a intentar passar la documentació d’interès que es publique en Facebook a Wiki de Poble, i organitzar els temes que tinguen més acceptació, (ej. Receptes de cuina).

Gent de Poble. Grups de Treball

Gent de Poble

Un lloc per a compartir documentació i experiències dels nostres pobles. Som Gent de Poble, Gent d’Internet, Gent Sostenible, Gent que Fa Coses.

Alguns dels Grups de Treball

Més grups en Gent de Poble.

MacApples Club

MacApples Club

El Club Mac de La Torre de les Maçanes.

Projecte TIC a Wiki de Poble

Redacció del Projecte TIC

Implantació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en entorns rurals

Un projecte col·laboratiu

Projecte d’investigació per al desenvolupament social i econòmic en entorns rurals, orientat a facilitar l’ús de les Noves Tecnologies, amb la finalitat de convertir-les en una eina de gestió que millore la qualitat de vida en els pobles.

Presentació

Un dels nostres objectius principals és aconseguir Banda Ampla sense fil (WiMAX) a la Torre de les Maçanes, esperant que la nostra experiència puga ser útil per al desenvolupament de les TIC en altres pobles.

Wiki de PobleRedacció del Projecte a Wiki de Poble

Sóc de Poble és un Projecte orientat a accelerar la introducció i maduració de les TIC a La Torre de les Maçanes (Alacant) i comarques rurals properes, oferint gratuïtament Banda Ampla sense fil, Serveis Avançats de Telecomunicacions i Formació: Accés Universal.

Sol.licitud de subvenció presentada el 2007 i 2008, segons requeriments del MITYC. Ens va ser denegada.

Pla d’Empresa

1. Presentació del Projecte. Sóc de Poble, S.L. (95%)

2. Activitat de l’empresa. (95%). D. (Temes actius!)

3. Anàlisi del Mercat. (80%).

4. Màrqueting i Comercialització. (0%)

5. Producció i Operacions. (10%)

6. Organització i Recursos Humans. (60%)

7. Investigació, Desenvolupament i Innovació (0%).

8. Qualitat i Medi Ambient.(0%)

9. Pla Econòmic i Financer. (70%)

Notes de Treball

Estem redactant el Projecte a Wiki de Poble . Pots veure l’article de presentació, Habemus Wiki a l’antic blog. A la pestanya superior “editar” i “discussió” de cada un dels articles wiki, pots ajudar amb les teves aportacions. No cal registrar-se, encara que si ho fas, podràs portar un seguiment de les novetats i editar les pàgines d’alguns articles que hem protegit. Si no estàs segur de com funciona l’edició wiki, pots anar abans a la Zona de Proves per practicar.

Reflexions al Projecte TIC

Reflexions prèvies al Projecte TIC

Conceptes, reflexions. La Banda Ampla com a inversió clau per al desenvolupament de petites comunitats rurals.

Gestión del Proyecto. Diario de Trabajo

Gestió del Projecte. Diari de Treball

Una experiència local i objectius compartits que poden ser útils a altres grups de Treball.

e-Educa-t. Formación. Nuevas Tecnologías

e-Educa-t.
Formació i Noves Tecnologies

L’educació mitjançant les TIC i l’impacte dels mitjans de comunicació social. En el Blog 2008 – 2009

Qualitat. Sistema de Gestión de La Calidad

Qualitat.
Sistema de Gestió de a Qualitat

Estructura de l’organització, responsabilitats, procediments, processos i recursos. En el Blog 2008 – 2009

Participa en el Proyecto

Participa en el Projecte

Comenten la nostra feina.

Histórico de artículos 2005 - 08

Històric d’articles 2005-2008

Alguns dels enllaços estan trencats, ja que hem abandonat el manteniment de l’antiga web, que va ser el suport del projecte fins a abril de 2008.