Select Page

Stop! Rodant el canvi

Decreixement: reavaluar, reconceptualitzar, reestructurar, relocalitzar, redistribuir, reduir, reutilitzar, reciclar Stop! Rodando el cambio. Un documental gravat per un equip de dones i finançat col·lectivament. Durant un mes han viatjat per diferents alternatives...

Lakabe, poble autosuficient

UN POBLE ALTERNATIU UN, d’un en un les coses es fan millor, encara que en la nostra fantasia si hi havia la possibilitat d’ocupar i reconstruir més pobles, en la nostra pràctica aquí estem encara i no hem acabat … i no sé si això s’acaba mai...

Institut Permacultura Montsant

Permacultura. Perma… ¿qué? Una experiència d’aprenentatge pràctica i comunitària que atén a la necessitat d’adquirir una formació útil per donar resposta als reptes socioecològics que vivim actualment al món. Web del Institut Permacultura Montsant....