Select Page

El Carreró

Inauguració: diumenge, 17 de maig de 2009. El Carreró. Centre d’Immersió Cultural i Tecnològic. El Carreró al Facebook 07/02/ 2009 – Nova seu del Rentonar! Desprès que els de l’ajuntament ens tiraren, de forma vil i rastrera, del local que teniem assignat,...

Gráficas Elull

Gráficas Elull. Imprenta – Offset. És la meua impremta de confiança. Des de 1997 he imprès quasi tots els meus treballs en Elull i estic molt content amb la qualitat dels seus serveis. Pàgina web: graficaselull.es...

Associació El Rentonar

El Rentonar, Natura i Patrimoni. Membre fundador d’aquesta associació, disposat sempre a ajudar en el que faça falta. Durant més de 25 anys hem estat realitzant activitats que s’han documentat en el blog del Rentonar:  rentonar.blogspot.com...