Select Page

La nova llei de montes

Butlletí Oficial de l’Estat: dimarts 21 de juliol de 2015, núm. 173.Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes.La nova llei de montes aprovada pel govern i publicada al BOE el 21 de juliol, ha...