Select Page

Peak Memory

Peak Memory. De Felix Moreno. Comanda: Maquetació editorial per a llibre de relats i articles de divulgació científica. Requisits: Disseny amb molts recursos visuals i una bona tipografia, amb l’objectiu de facilitar la lectura a tots els públics. Per vendre a...

Relatos Colapsistas 2

Relatos Colapsistas 2. De Felix Moreno. Comanda: Maquetació editorial per a llibre de relats i articles de divulgació científica. Requisits: Disseny amb molts recursos visuals i una bona tipografia, amb l’objectiu de facilitar la lectura a tots els públics. Per...

Relatos Colapsistas

Relatos Colapsistas. De Felix Moreno. Comanda: Maquetació editorial per a llibre de relats i articles de divulgació científica. Requisits: Disseny amb molts recursos visuals i una bona tipografia, amb l’objectiu de facilitar la lectura a tots els públics. Per...

Història de més de cent anys de música en La Torre

Centenari de la Banda de La Torre. Veure el llibre a Yumpu. Comanda: Maquetació de llibre, pàgina web, logo commemoratiu i aplicacions gràfiques. Requisits: Realització gràfica de l’esdeveniment en col·laboració amb Damià i Joan Llorens. Pàgina web:...

Dos hijos de Benilloba

Dos hijos de Benilloba. De Eliseo Mollá Carchano. Comanda: Maquetació editorial per llibre històric i documental. Requisits: Diferenciar clarament el text de l’autor del text de la documentació històrica....