Select Page

Lakabe, poble autosuficient

UN POBLE ALTERNATIU UN, d’un en un les coses es fan millor, encara que en la nostra fantasia si hi havia la possibilitat d’ocupar i reconstruir més pobles, en la nostra pràctica aquí estem encara i no hem acabat … i no sé si això s’acaba mai...

Sepp Holzer: El rebel agrari

Un exemple de vida en el camp Sepp Holzer és conegut mundialment com el “rebel agrari” ja que ha persistit en l’ús de tècniques que són incompreses per l’autoritat del seu país. És l’agricultor més multat d’Àustria, però, lluny...