Select Page

La fi del pla eòlic

Festa pel final de la Zona 14. Comanda: Presentació per a la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat. Requisits: Ràpid.   Més info a:  zona14.wordpress.com. Nota de Premsa de la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat. La comarca del Comtat...

Camps & Cia.

Camps & Cia. Benestal animal, Dret i Mediació. Comanda: Identitat gràfica i pàgina web per a gabinet d’advocades especialistes en drets dels animals. Requisits: Va ser un projecte a dos mans,  amb Mercedes Camps escollint les imatges. Per al logotip vaig...

Associació El Rentonar

El Rentonar, Natura i Patrimoni. Membre fundador d’aquesta associació, disposat sempre a ajudar en el que faça falta. Durant més de 25 anys hem estat realitzant activitats que s’han documentat en el blog del Rentonar:  rentonar.blogspot.com...